100yil.png
100yil.png

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİK ÖNCELİKLER

​STRATEJİK ÖNCELİKLER

TJU, dünya standartlarında bir eğitim kurumu olma hedefi ile araştırma ve çalışmaları doğrultusunda gerek öğrenci gerek akademik üyeler ve gerekse de araştırma merkezlerinin altyapısı konusunda Türk ve Japon üniversitelerinden edindiği kültürel, teknik ve dijital yaklaşımları benimsemeyi amaçlar. Bu doğrultuda aşağıda sıralanan stratejik hedefleri önceliklendirir.

Dünya Çapında Araştırma ve Lisansüstü Çalışmaları Oryantasyonu

TJU, araştırma merkezli organizasyonların yapılmasını arzu eder. Eğitim standartlarının iyileştirilmesi doğrultusunda değer yaratacak sonuçlar elde edilmesini amaçlar. Farklı imkânları ortaya çıkaran yaklaşımıyla TJU, araştırmayı zenginleştirecek bir ortam sunmaya odaklanır. Araştırmalar doğrultusunda öğrenme, yenilikleri keşfetme ve özenle hazırlanmış eğitim programları doğrultusunda geleceğe hazırlar.

Yetenekli Lider Araştırmacılar Yetiştirme 

TJU, akademik dünyanın en başarılı ve yetenekli eğitim ve öğretim kadrosunu seçerek eğitim ve araştırma standartlarını en yüksek seviyeye taşımayı ve üyelerinin başarısına katkı sağlamayı amaçlar. Bununla birlikte, yetenekli ve lider özellikleriyle ön plana çıkan bilim insanlarının ve araştırmacılarının ilgisini çekecek ve onlara büyük fırsatlar tanıyacak yaklaşımları benimser. Bu doğrultuda, rekabetin ve standartların yüksek olduğu bir ortam sunar.

Mükemmel Araştırma Altyapısı Oluşturma

TJU, uluslararası anlamda mükemmel bir eğitim ve araştırma altyapısı inşa ederken güncel, yenilikçi, kaliteli ve değer katan araştırma kurumlarından biri olarak bilime ve teknolojiye katkı sağlamayı amaçlar. Bu kapsamda bilgiye, disiplinler arası katılımcılığa önem verir. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi adına bütün imkânların harekete geçirilmesi ile güçlü çözümler sunar.

Türk ve Japon Kültürlerinin Etkileşimi

TJU, bilim ve teknolojiye dayanan anlayışı ön plana çıkarırken Türk ve Japon kültürleri arasında etkileşmeyi de öncelikli kılar. Bu amaç doğrultusunda, kampüste Türk-Japon Kültür Merkezi kurulmasıyla bireylere iki kültürün tanıtılması sağlanır. Böylelikle Türk ve Japon kültürleri ile bireylerin bütünleşmesi sağlanarak güçlü bir yaklaşım ortaya konur.

Dijital Üniversite Anlayışı

TJU dijital üniversitelerin sahip olduğu eğitim ve araştırma altyapısına, operasyonel çözümlere, donanımlara ve alanlara sahip olmayı hedefler. Bu kapsamda, TJU dijital eğitim ve araştırma anlayışı doğrultusunda yenilikçi ve interaktif bir yaklaşım benimsemeyi hedefler. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik (VR and AR) çözümleri doğrultusunda harekete geçen TJU, öğrencilerin gerek bilişsel gerekse de teknolojik anlamda ön plana çıkmasını destekler. Metaverse evreninin kullanılması doğrultusunda hareket ederek öğrencilerin uzaktan eğitim ve dijital pedagoji gibi pek çok alanda en iyiyi elde etmesini hedefler. Bu bağlamda amaç, TJU tarafından tasarlanmış bilgi odaklı üniversitenin kurulmasıdır.

Toplum 5.0 ve Kampüs 

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin mottolarından biri de “Her Yer Araştırma ve Öğrenme Alanıdır.” mottosudur. Bu anlayışı benimseyen farklı kampüs özellikleri ile eğitim ve araştırma anlayışını ön plana çıkarmayı hedefler. Kampüs inşası, laboratuvar tasarımını ve akıllı tesis yönetimini gerçekleştirirken diğer bilim ve teknoloji kurumları ile iş birliğini içermektedir. Araştırmacıların karşı karşıya kaldıkları zorlukları Toplum 5.0 odaklı yaklaşımlarla problemleri çözmeyi amaçlar. Bu anlayış, her yerde öğrenme alanlarını, yeşil alan düzenlemelerini ve kampüste çevre dostu yaklaşımları içermektedir. Buna ek olarak kampüsün, özel ihtiyaçlara uygun bir şekilde tasarlanmasını, laboratuvarların kullanımı ile kapsayıcı ve bağımsız faaliyet gösterilmesini hedeflemektedir.