100yil.png
100yil.png

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ÖNCELİKLİ ALANLAR

ÖNCELİKLİ PROGRAMLAR

TJU'nun öncelikli alanları olarak araştırma ve eğitim olmak üzere altı ana odak alanı belirlenmiştir:

 

  • Enerji ve Çevre,
  • Deprem Bilimi ve Afet Yönetimi
  • Bilişim ve Dijital Teknolojiler,
  • Doğal Bilimler, 
  • Temel Yaşam Bilimleri,
  • İnsan ve Toplum Bilimleri,

Bunlardan ikisi (1 ve 2) öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir.

Üniversite konseyinin ilk toplantılarında büyük ölçüde dile getirilen ve kararlaştırılan bu alanlar, disiplinler arası belirli eğitim ve araştırma programlarına karşılık gelmektedir.

Ayrıca, araştırma ve teknolojik eğilimleri belirleyerek dünyadaki, Türkiye ve Japonya'daki önde gelen üniversiteleri inceleyerek bu öncelikleri desteklemek için kapsamlı araştırma ve kıyaslama yapılmıştır.

Bu programlar, Türkiye ve Japonya için ulusal bilim ve teknoloji öncelikleri ve bilimsel platformlardaki araştırma alanları araştırılarak daha da geliştirilecektir.