100yil.png
100yil.png

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
DEĞERLERİMİZ

DEĞERLER

TJU, kurumsal anlamda en işlevsel yaklaşımlarla stratejik hedeflerini gerçekleştirmek ve başarıya ulaşmak adına yol gösterici ilkelere odaklanarak ilerlemeyi hedeflerken aşağıda sıralanan değerler doğrultusunda eğitim ve araştırma yapmayı amaçlamaktadır.

Saygı

TJU ailesinde dayanışma ortamının bulunduğunu, herkesin, birbirinin başarı, beceri ve kimliklerine saygı gösterdiğini ifade eder. Değer ve saygı gören davranışların mevcudiyeti; bütün paydaşların memnuniyetini, bağlılığını, katılımcılığını ve yeteneklerini en iyi şekilde gerçekleştirmek adına ilham aldıkları kurumsal bir iklimin oluşturulmasını desteklemektedir.

Cesaretlendirme

Problemlere çözüm üretmek, farkındalık yaratmak ve sosyal anlamda olumlu bir iklim inşa etmek adına cesaretlendirici politikalar benimsemeyi uygun görür. Bu çerçevede refahı arttıracak ve geleceği yeniden şekillendirecek yaklaşımların ortaya konması anlayışını desteklemektedir.

Yenilik

TJU, ihtiyaçları karşılayacak alternatif çözümler yaratırken araştırmalar için kolektif kültürü ortaya çıkarmayı ve en yenilikçi yöntemleri kullanarak disiplin ve işletim sistemleri konusunda sınırları zorlayan bir anlayış benimsemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda yenilikleri ortaya çıkarırken profesyonel yaklaşımları göz ardı etmeyen bir anlayışla inovatif düşünceyi desteklemektedir.

Akademik Özgürlük

TJU, akademik anlamda düşünce ve araştırma özgürlüğünü ön plana taşıyan bir anlayışla öğrencilerin ve akademisyenlerin özgürce davranmalarını hedeflemektedir. Bu ilke doğrultusunda kampüsün her noktasında özgür davranışı öne taşımaktadır.

Yüksek Standartlar ve Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik, araştırma ve öğrenme sürecinin en önemli unsuru olurken farklı olmayı sağlayan ve liderliği öne çıkaran bir anlayıştır. TJU bu anlayış doğrultusunda, bütünleşmeyi esas almayı, bilginin en iyi şekilde kullanılmasını ve yüksek standartların elde edilmesini sağlamaktadır.