100yil.png
100yil.png

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
DANIŞMAN

PROF. DR. NAOTO SEKİMURA

Tokyo Üniversitesi Rektör Yardımcısı

PROF. DR. NAOTO SEKİMURA

Mevcut Görev: 

Rektör Yardımcısı, Tokyo Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Nükleer Mühendisliği ve Yönetimi Anabilim Dalı Profesörü, Tokyo Üniversitesi

Eğitim ve Deneyimler: 

 • Mart -1981 : Lisans, Nükleer Mühendislik, Mühendislik Fakültesi, Tokyo Üniversitesi
 • Mart -1986 : Doktora, Nükleer Mühendisliği Anabilim Dalı , Mühendislik Fakültesi, Tokyo Üniversitesi
 • Ekim 1985 - Aralık 1986 : Genç Bilim İnsanları Araştırma Görevlisi (Tokyo Üniversitesi)
 • Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (Japan Society for Promition of Science) JSPS
 • Ocak 1987 : Kıdemli Okutman, Tokyo Üniversitesi
 • Nisan 1989 : Doçent Doktor, Tokyo Üniversitesi
 • Mart 2000 : Profesör, Tokyo Üniversitesi
 • Nisan 2010-Mart 2012 : Dekan Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi, Tokyo Üniversitesi
 • Nisan 2010-Mart 2013 : Eğitim ve  Araştırma Konseyi Üyesi, Tokyo Üniversitesi 
 • Nisan 2012-Mart 2014 : Uluslararası Mühendislik Eğitimi İnovasyon Enstitüsü (IIIEE), Mühendislik Fakültesi, Tokyo Üniversitesi
 • October 2014-March 2017 : Müdür Yardımcısı, Küresel Kampüs Tanıtım Ofisi, Tokyo Üniversitesi
 • Nisan 2015 - Mart 2017 : Rektör Özel Danışmanı, Tokyo Üniversitesi
 • Nisan 2015 - Mart 2018 Müdür Yardımcısı General of the Office of International Affairs,Tokyo Üniversitesi
 • Nisan 2018 - Mart 2021 Küresel Kampüs Girişimleri için Genel Bölge Müdür Yardımcısı, Tokyo Üniversitesi
 • Nisan 2016 - Mart 2021 Müdür, Japon Dili Eğitimi Merkezi, Tokyo Üniversitesi
 • Nisan 2017- Rektör Yardımcısı, Tokyo Üniversitesi

Hükümetteki Mevcut Görevi: 

 • Reaktör Güvenliği İnceleme Komitesi Başkanı, Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu
 • Küresel Katılım ve Uluslararası Politika Üyesi, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

Japonya Bilim Konseyi:

 • 2006 – Japonya Bilim Konseyi Üyesi, 
 • 2020 – Reaktör Güvenliği İnceleme Komitesi Başkanı, Japonya Bilim Konseyi

Akademik Topluluklardaki Geçmiş Önemli Roller:

 • 2008-2015 : Nükleer Standartlar Komitesi Başkanı, Japonya Elektik Derneği
 • 2009-2015 : Kalite Güvencesi Çalışma Grubu Başkanı
 • 2013-2021 : Nükleer Güvenlik Bölümü Başkanı, Japonya Atom Enerjisi Topluluğu
 • 2014-2021 : Standartlar Komitesi Başkanı, Japonya Atom Enerjisi Topluluğu

Uluslarası Organizasyonlardaki Mevcut Görevler:

 • Uluslararası Radyasyon Zararları Mekanizması Üyesi (IGRDM) International Group on Radiation Damage Mechanism
 • Nükleer Santrallerin Uluslararası Yaşam Yönetimi Ağı Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
 • International Network of Life Management of Nuclear Power Plants (LMNPP), International Atomic Energy Agency (IAEA)
 • Küresel Üniversiteler Paneli Üyesi, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü /Nükleer Enerji Ajansı
 • Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/Nuclear Energy Agency (NEA)

Araştırma Alanları:

 • Nükleer Güvenlik için Bilim ve Teknoloji,
 • Kompleks Sistemler için Güvenlik Mühendisliği,
 • Kodlar ve Standartlar,
 • Kalite Yönetim Sistemleri, Sistem Bakımı, Esneklik Mühendisliği,
 • Nükleer Yakıtlarda ve Malzemelerde Radyasyon Etkileri,
 • Nükleer Sistemlerin Yaşlanma Yönetimi.