TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
KONSEY ÜYESİ

Prof. Dr. Yekta SARAÇ

Prof. Dr. Yekta SARAÇ

Prof. Dr. Yekta Saraç 21 Mart 1963 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatında tamamlayan Saraç, yine aynı yıl bu bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi’ndeki doktora eğitimini tamamlamasının ardından Saraç sırasıyla 25 Haziran 1992 tarihinde Yardımcı Doçent Doktor ve 4 Ekim 1994’te Doçent Doktor unvanlarını alarak 2000 yılında Profesör olmuştur. 2005-2006 akademik yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğretim görevliliği yapmıştır.

19 Ekim 2005 tarihinde YÖK Genel Kurulu üyesi olarak atanmış, sonrasında ise 19 Ekim 2010’da aynı pozisyona ikinci kez atanmıştır. 31 Mart 2008’den bu yana YÖK Üyesi olan ve 21 Ocak 2010’dan beri Başkan Vekilliği yapan Prof. Dr. Yekta Saraç, 11 Kasım 2014’te Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

8 basılı kitabı ve birçok dergide yayımlanan makalesi olan Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Eski Türk Dili Edebiyatı, metin inceleme ve belagat üzerine uzmanlığı bulunmaktadır. Başlıca 5 eseri:

  • Osmanlı Müellifleri 3 cilt (2016)
  • Divan Şiirinden Seçmeler 2. Baskı (2016)
  • Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat 12. Baskı (2015)
  • Klâsik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye 7. baskı (2013)
  • Emrî Divanı (2002)

Bir diğer önemli eseri ise TDK (Türk Dil Kurumu) Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Projesidir.

Prof. Dr. Yekta Saraç, 2012’den beri TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi, 2014’ten bu yana da Yunus Emre Enstitüsü Vakfı Mütevelli Üyesi’dir.