100yil.png
100yil.png

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
DANIŞMAN

PROF. DR. CEMİL KAYA

İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

PROF. DR. CEMİL KAYA

1971 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar’da tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği ile akademik kariyerine başladı. 1997 yılında “İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi” başlıklı tezi ile Yüksek Lisansını; 2000 yılında da “Yargı Kararları Işığında Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri ve İngiltere Örneği” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. 2001 yılında aynı Üniversite’de yardımcı doçent oldu. 2006 yılında “İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı” başlıklı tezi ile idare hukuku doçenti oldu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde idare hukuku doçentlik kadrosuna atandı. 2012 yılında “Kararlarından Hareketle Kamu Yararı Kavramına Danıştay’ın Bakışı” başlıklı profesörlük takdim tezi ile aynı Üniversite’de profesör oldu.

Ekim 1996-Mart 1997 tarihleri arasında Birleşik Krallık Sheffield Hallam Üniversitesi’nde; Eylül 2000-Eylül 2001 tarihleri arasında Birleşik Krallık Nottingham Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yaptı. Eylül 2008-Eylül 2009 yılları arasında Birleşik Krallık Portsmouth Üniversitesi’nde “Assessing the Transfer of Personal Data in the European Union in the Light of the Data Protection Directive” adlı tezle ikinci yüksek lisansını yaptı. Eylül 2015-Ağustos 2016 yılları arasında Birleşik Krallık Sussex Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

2010-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı yaptı. 2015-2018 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü. 2012 yılından itibaren “Üniversitelerarası Kurul Mevzuat Komisyonu Üyesi” olarak görev yapmaktadır. 2021-2022 yılları arasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Avrupa Birliği Standartları ile uyumlu hale getirilmesi kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Komisyonu’nda üye olarak görev icra etti. Aynı zamanda Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Improving the Effectiveness of the Administrative Judiciary and Strengthening the Institutional Capacity of the Council of State” isimli projede ulusal uzman olarak görev yapmaktadır.

Lisans ve lisansüstü düzeyde, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Bilgi Edinme Özgürlüğü Hukuku, Kamu İhale Hukuku, İmar Hukuku, Enerji Hukuku, Telekomünikasyon Hukuku, Mahalli İdareler, Kamu Malları Hukuku, Kamu Hizmeti Hukuku, Kamu Personel Hukuku ve Tahkim derslerini anlatmıştır.

Yüzü aşkın bilimsel çalışması bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.